Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Paraiškos leidimams gauti

Informacija apie ŽŪB "Sparnai" TIPK leidimo atnaujinimą

2012-08-13

Vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 80 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 85-3684; 2005, Nr. 103-3829; 2011, Nr. 165-7879) 70 p. nustatyta tvarka, informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamente (toliau – Utenos RAAD) priimta ŽŪB „Sparnai“ paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (toliau – TIPK) leidimui atnaujinti. Veiklos vykdytojas – ŽŪB „Sparnai“ (Zarasų r., Zarasų sen., Liaudiškių k.). Ūkinės veiklos rūšis – intensyvaus paukščių auginimo įrenginiai, kuriuose yra daugiau kaip 40 000 vietų paukščiams.


Institucijos, dalyvaujančios priimant sprendimą dėl TIPK leidimų atnaujinimo:
 Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g. 11, 28217 Utena;
 Utenos visuomenės sveikatos centro Zarasų skyrius, Dariaus ir Girėno g. 18, 32110 Zarasai.


Susipažinti su pateikta paraiška TIPK leidimui atnaujinti ir pateikti pastabas bei pasiūlymus per 21 dieną nuo šios informacijos paskelbimo dienos galima darbo dienomis Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentui adresu, Metalo g. 11, 28217 Utena, faks. 8 389 69662. Pasiūlymus ar pastabas teikti raštu. Suinteresuotos visuomenės atstovas, teikdamas pastabas ir pasiūlymus dėl TIPK leidimo atnaujinimo, privalo nurodyti savo vardą, pavardę (ar organizacijos pavadinimą), adresą, telefoną.