Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo

SPRENDIMAS DĖL SPRENDIMO DĖL UTENOS APSKRITIES UTENOS RAJONO SAVIVALDYBĖS UTENOS SENIŪNIJOS KVYKLIŲ ŽVYRO TELKINIO VAKARINĖS DALIES NAUDOJIMO GALIMYBIŲ GALIOJIMO PRATĘSIMO

2013-07-26 Vilija Margelytė, tel. 838969369

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Visuomenės informavimo ir dalyvavimo planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprašo (Žin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790, Nr. 108-5122) 8 punkto nuostata, informuoja apie 2013-07-26 raštu Nr.  (5.1)-s-1587 priimtą  sprendimą, kad sprendimas pritarti Utenos apskrities Utenos rajono savivaldybės Kvyklių žvyro telkinio vakarinės dalies eksploatacijai pagal 2008 metais pateiktą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą pratęsiamas ir galioja iki 2018 m. liepos 26 d.

2013-07-26


Priedai: