Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo

priimtas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados galiojimo pratęsimo

2013-09-24

pranešimo data: 2013-09-24

 

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, vadovaudamasis Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų nagrinėjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose tvarkos aprašo (Žin., 2006, Nr. 75-2882; 2011, Nr. 118-5582)) 13-2 punkto nuostata, informuoja apie priimtą sprendimą dėl planuojamos ūkinės veiklos atrankos išvados dėl komunalinių atliekų mechaninio biologinio apdorojimo įrenginių su anaerobiniu pūdymu ir (ar) kompostavimu statybos ir eksploatacijos Mockėnų sąvartyno teritorijoje poveikio aplinkai vertinimo galiojimo pratęsimo


Priedai: