Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Naujienos

MINISTRAS PATVIRTINO NAUJAS TAISYKLES

2011-05-16

Aplinkos ministras patvirtino naujas Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles. Jose išsamiai reglamentuota pirminės atliekų apskaitos vedimo, ataskaitų teikimo aspektai, terminai bei galimi būdai, įtvirtintos "atliekų darytojo", "tarpininko", "prekiautojo atliekomis" sąvokos. Į įmonės sąvoką patenka ir ūkininkai, kurie ūkius įregistravę Ūkininkų ūkio registre.  Taisyklėse numatyta, kad atliekų susidarymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos, atliekų tvarkymo apskaitos praėjusių kalendorinių metų metinės ataskaitos teikiamos regiono aplinkos apsaugos departamentui, kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra ataskaitas teikiančios įmonės, jos padalinio buveinė ar atliekų tvarkymo įrenginys.

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos vienu iš šių būdų: 1) raštu iki einamųjų kalendorinių metų sausio 25 d.; 2) elektroniniu būdu (internetu) iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.

Įmonė, nutraukusi veiklą, atliekų apskaitos metinę ataskaitą pateikia raštu arba elektroniniu būdu (internetu) per 14 dienų nuo veiklos nutraukimo dienos.

Be to numatyta, kad įmonės struktūriniai padaliniai, privalantys vykdyti atskirą susidarymo ir (ar) tvarkymo apskaitą, turi teikti atskiras atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metines ataskaitas. Kiekvieno atskiro įrenginio, turinčio buveinę kitu adresu nei įmonė ar jos padalinio buveinė, vardu ataskaitą (-as) teikia atitinkamą įrenginį administruojanti įmonė ar jos padalinys.

Taisyklėse plačiai detalizuotos pirminės atliekų apskaitos procedūros.

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo (Taisyklių 1 priedas) pildymo tvarka įmonėje (įskaitant atliekų svorio nustatymo metodiką) turi būti nustatyta ir patvirtinta įmonės vadovo įsakymu, kuriame turi būti nurodyti už kiekvieno atliekų apskaitos žurnalo pildymą ir teisingą visų duomenų pateikimą atsakingi asmenys, jo saugojimo (pildymo) vieta, žurnalų skaičius ir konkretūs įmonės padaliniai, kurių atliekos registruojamos žurnale.

Pirminės atliekų apskaitos žurnalas turi būti saugomas vykdomos veiklos vietoje ir pateikiamas aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės ir kitiems įgaliotiems pareigūnams, jiems pareikalavus.

Įmonės padaliniai (atliekų tvarkymo įrenginiai), esantys kitu adresu nei pagrindinė įmonė, turi pildyti atskirus pirminės atliekų apskaitos žurnalus.

Pirminės atliekų apskaitos žurnalo duomenys, vedant juos kompiuteryje, turi būti kartą per 3 mėnesius atspausdinami bei patvirtinami įmonės atsakingų asmenų parašais.

Pirminės atliekų apskaitos žurnale susidaręs ar sutvarkytas atliekų kiekis registruojamas ne rečiau kaip kartą per savaitę. Pirminės atliekų apskaitos duomenų pagrindu atliekų apskaitos 2011 m. ataskaitą pagal Taisyklėse numatytą formą turi rengti: 1. įmonės, vykdančios atliekų surinkimą, vežimą ir (ar) apdorojimą; 2. įmonės, atliekų susidarymo vietoje pavojingąsias atliekas saugančios ilgiau kaip šešis mėnesius, o nepavojingąsias – ilgiau kaip vienerius metus; 3. pavojingųjų atliekų prekiautojai ir tarpininkai; 4. įmonės, vykdančios atliekų išvežimą (eksportą) iš Lietuvos Respublikos ir (ar) įvežimą (importą) į Lietuvos Respubliką.

*Plačiau – skaityti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisykles.


Priedai: