Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

- ataskaitos

Įvykdytos ar nutrauktos pirkimo sutarties (preliminarios sutarties) ataskaita

2012-01-09

 

 

At-8 tipinė forma
patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2006 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. 1S-4
(Viešųjų pirkimų tarnybos
direktoriaus 2008 m. rugsėjo 8. d.
įsakymo Nr. 1S-87 redakcija)

 

S
p
a
u
d
a
s

 

 

 

Pildo VPT darbuotojas

 

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas

 

 

 

 

 

Juridinių asmenų registras, 190742867, Metalo g. 11, Utena, 28217 Utenos r., Tel.: +370 68 786, Faks.: +370 69 662, utena@urd.am.lt, http://urd.am.lt/

 

Viešųjų pirkimų tarnybai

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS
SUTARTIES) ATASKAITA

 


2012  m.            sausio           5 d. Nr. (4.8.)-s-29A

 

 

 

 

I. PIRKIMO NUMERIS

 

97604 

 

 

 

 

II. PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS TIPO KODAS

 

 3

 

 

 

 

III. PIRKIMO OBJEKTAS

 

 

1. PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS

 

Automobiliniai degalai 

 

 

2. PAGRINDINIS PIRKIMO OBJEKTO KODAS PAGAL BVPŽ

 

  09132100-4

 

 

IV. PIRKIMO SUTARTIS (PRELIMINARIOJI SUTARTIS)

 

1. TIEKĖJAS

 

 

Pavadinimas

 

 Uždaroji akcinė bendrovė "LUKOIL BALTIJA"

 

Kodas

 

 110441713

 

 

 

 

2. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) OBJEKTAS

 

 1

 

Įrašomas pirkimo sutarties (preliminariosios sutarties), sudarytos dėl kiekvienos pirkimo dalies, numeris, kuris turi atitikti pirkimo procedūrų ataskaitoje nurodytą numerį. Jeigu tokia ataskaita nebuvo pateikta, nurodomas trumpas pirkimo objekto aprašymas

 

 

V. PIRKIMO SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) ĮVYKDYMO REZULTATAI

 

1. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) SĄLYGŲ ĮVYKDYMAS:

 

 

Sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta visiškai

 

 

Sutartis (preliminarioji sutartis) įvykdyta ne visiškai

 

 

Sutartis (preliminarioji sutartis) nutraukta

 

 

 

2. SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) ĮVYKDYMO (NUTRAUKIMO) DATA

 

 2011-12-31

 

 

 

 

3. FAKTINĖ (ĮVYKDYTOS AR NUTRAUKTOS) SUTARTIES (PRELIMINARIOSIOS SUTARTIES) APIMTIS (LT)

 

 198.569,69

 

 

2. ASMUO, ATSAKINGAS UŽ ATASKAITOS PILDYMĄ

 

 

Pareigų pavadinimas

 

  Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialistė

 

 

Vardas, pavardė

 

  Vilma  Luneckienė

 

 

Telefonas

 

  +370 389 69709

 

 

Elektroninio pašto adresas:

 

  v.luneckiene@urd.am.lt

 

 

 

 

 

_____Direktorius_____

 

 

 

__________

 

 

 

_____Ričardas  Vygantas_____

 

 

 

(Perkančiosios organizacijos vadovo
ar jo įgalioto asmens pareigos)

 

 

 

(parašas)

 

 

 

(vardas, pavardė)

 

ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20ID:2002630387 D/L:2012.01.05 16:04:20


[Archyvas]

XML