Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

"Karštoji linija"

Korupcijos prevencijos "Karštoji linija"

2017-03-17

Korupcijos prevencija siekiama, kad korupcija kuo mažiau trukdytų plėtoti ekonomiką, demokratiją, kurti socialinę gerovę, stiprinti nacionalinį saugumą, didinti viešųjų paslaugų teikimo kokybę.

Korupcijos prevencijos uždaviniai - atskleisti korupcijos priežastis, sąlygas ir jas šalinti; atgrasinti asmenis nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo; užtikrinti realų ir veiksmingą korupcijos prevencijos teisinį reguliavimą; teisinėmis, organizacinėmis, ekonominėmis ir socialinėmis priemonėmis sukurti tinkamą ir veiksmingą korupcijos prevencijos organizavimo, įgyvendinimo, priežiūros ir kontrolės mechanizmą; įtraukti į korupcijos prevenciją gyventojus, visuomenines organizacijas; skatinti skaidrų ir atvirą viešųjų paslaugų teikimą.

Žemiau nurodytu adresu ir telefonu gali kreiptis kiekvienas asmuo, kuris mano, kad neteisėtais Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų veiksmais buvo padarytas ar yra daromas nusikaltimas arba kitoks teisės pažeidimas, susijęs su korupcija bei Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento pareigūnų tiesioginių pareigų netinkamu vykdymu ar jų nevykdymu.

Utenos RAAD „Karštosios linijos“ kontaktai:

Telefonai: 8659 69876, 8659 76179;

Faksas: (8-389) 69 662
Elektroninis paštas:
lauris.martisius@urd.am.lt

Paštu:
LR AM Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Metalo g.11
LT-28217 Utena 
arba


Aplinkos ministerijos ,,Karštosios linijos“ kontaktai:

 Telefonai: 8 706 63596, 8 706 63597, 8 706 61861, 8 706 62717

 Telefonas-atsakiklis visą parą 8 706 63598

 Faksas: 8 706 63671

 Paštu:

Aplinkos ministerija

A. Jakšto g. 4/9

LT-2600 Vilnius


Pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai:

https://www.stt.lt/lt/praneskite-apie-korupcija/palikite-pranesima-cia/#turinys


*Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.


XML