Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

PRAŠYMAI

PRAŠYMŲ, PARAIŠKŲ FORMOS

2017-03-21

Prašymo išduoti elektroninius mėgėjų žvejybos leidimus į vandens telkinius, į kuriuos išduoti leidimai naudoti žvejybos plotą ir neorganizuota limituota žvejyba, forma (pridedama)

Prašymo išduoti elektroninius žvejybos leidimus į vandens telkinį, į kurį išduotas leidimas naudoti žvejybos plotą ir organizuota limituota žvejyba forma (pridedama)

Prašymo gauti leidimą laikyti nelaisvėje laukinius gyvūnus forma (pridedama)

Paraiškos registruotis Atliekas tvarkančių įmonių registre forma (pridedama)

Paraiškos registruotis Atliekų tvarkytojų registre forma (pridedama)

Paraiškos registruotis elektroninės atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos sistemos (e-ASTA) vartotoju forma (pridedama)

Prašymo registruoti Gamintojų ir importuotojų sąvade forma (pridedama)

Prašymo registruoti užsienio gamintoją Gamintojų ir importuotojų sąvade forma (pridedama)

Paraiškos sąlygoms nacionalinio, regiono, rajono lygmens bendrojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentams rengti forma (pridedama)

Prašymo planavimo sąlygų sąvadui detaliojo planavimo dokumentui rengti forma (pridedama)

Paraiškos sąlygoms detaliojo planavimo dokumentui rengti forma (pridedama)

Paraiškos TIPK leidimui gauti forma (pridedama)


Priedai:


XML