Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Administravimo ir teisės skyrius

Informacija apie Administravimo ir teisės skyrių ir jam priskirtas veiklos sritis

2017-03-09

Administravimo ir tesės skyrius - svarbiausi skyriaus veiklos uždaviniai yra: užtikrinti departamento darbuotojams palankias darbo sąlygas, leidžiančias tinkamai įgyvendinti savo tikslus ir uždavinius; užtikrinti departamento patalpų ir pastato teritorijos tvarką, švarą, apsaugą ir savalaikį remontą; užtikrinti inžinerinių komunikacijų, transporto priemonių tinkamą eksploatavimą, priežiūrą bei gedimų šalinimą; užtikrinti departamento (jo padalinių) aprūpinimą energetiniais resursais, šilumine energija ir vandeniu; aprūpinti departamento (jo padalinių) darbuotojus inventoriumi, ryšio priemonėmis, biuro technika, kanceliarinėmis ir kitomis jų veiklai reikalingomis priemonėmis bei medžiagomis.


XML