Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

VAK skyrius

Informacija apie Valstybinės analitinės kontrolės skyrių ir jam priskirtas veiklos sritis

2017-03-09

Valstybinės analitinės kontrolės skyrius - pagrindiniai skyriaus uždaviniai yra: užtikrinti standarto LST EN ISO/IEC 17025 kokybės sistemos reikalavimų laikymąsi aplinkos tyrimų ir matavimų srityse; vykdyti aplinkos valstybinę laboratorinę kontrolę; pagal kompetenciją įgyvendinti Valstybinę aplinkos monitoringo programą; pagal kompetenciją vykdyti ūkio subjektų vykdomo aplinkos monitoringo ir laboratorijų, turinčių leidimus atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, veiklos kontrolę.


XML