Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Finansų skyrius

Informacija apie Finansų skyrių ir jam priskirtas veiklos sritis

2017-03-09

Finansų skyrius - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Finansų skyrius yra departamento padalinys, sprendžiantis jo kompetencijai priklausančius su buhalterine apskaita susijusius klausimus. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai: užtikrinti valstybės ir kitų lėšų naudojimą nustatyta tvarka, finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, tinkamą buhalterinių dokumentų įforminimą; laiku ir teisingai fiksuoti finansines-ūkines operacijas, departamentui skirtų valstybės biudžeto, nebiudžetinių lėšų, turto, įsipareigojimų bei kitos teisėtos veiklos apskaitą; rengti departamento ir teikti Aplinkos ministerijai departamento išlaidų sąmatas pagal programas; tvarkyti buhalterinę apskaitą taip, kad būtų užtikrintas ataskaitinių duomenų teisingumas, finansinė, mokestinė, statistinė atskaitomybė pateikiama nustatytais terminais ir tvarka.


XML