Puslapis kraunamas...
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas
Meniu kraunamas...
 
svetainės medis email print
 

Svetainės medis

- Naujienos
- STRUKTŪRA IR KONTAKTAI
          - Valdymo struktūros schema
          - Vadovas
          - Įstaigos vadovo, jo pavaduotojo darbotvarkė
          - Departamento padaliniai
                    - Anykščių r. agentūra
                    - Ignalinos agentūra
                    - Molėtų r. agentūra
                    - Utenos r. agentūra
                    - Zarasų r. agentūra
                    - Administravimo ir teisės skyrius
                    - Finansų skyrius
                    - Gyvosios gamtos apsaugos inspekcija
                    - Kontrolės organizavimo skyrius
                    - Administracinių bylų nagrinėjimo skyrius
                    - VAK skyrius
                    - MAK skyrius
          - Darbuotojų kontaktai
          - Darbuotojų funkcijos, specialieji reikalavimai pareigybei
          - Vadovų strateginiai tikslai, metų uždaviniai
          - Darbo grafikas
          - Komisijos, darbo grupės
- TEISINĖ INFORMACIJA
          - Teisės aktai
          - Teisės aktų projektai
                    - Išvadoms gauti pateikti projektai
                    - Vyriausybei pateikti projektai
                    - Teisės aktų projektų archyvas
          - Tyrimai ir analizės
          - Teisės aktų pažeidimai
                    - Seimo kontrolierių pažymos
                    - Valstybės kontrolierių sprendimai
                    - Teismo sprendimai
                    - Tarnybiniai nusižengimai
          - Teisinio reguliavimo stebėsena
                    - Teisinio reguliavimo stebėsenos planas
                    - Atliekama teisinio reguliavimo stebėsena
                    - Teisinio reguliavimo stebėsenos pažymos
- ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA
          - - Nuostatai
                    - Įstaigos nuostatai
                    - Kiti veiklą reglamentuojantys dokumentai
          - - Planavimo dokumentai
          - - Veiklos ataskaitos
          - - Paskatinimai ir apdovanojimai
          - - Darbo užmokestis
          - - Viešieji pirkimai
                    - - planuojami
                    - - įvykdyti
                    - - vykdomi
                    - - ataskaitos
                    - - bendra informacija
          - - Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
                    - 2017 metų
                    - 2016 metų
                    - 2014 metų
                    - 2013 metų
                    - 2012 metų
                    - 2011 metų
                    - 2010 metų
          - - Finansinių ataskaitų rinkiniai
          - - Ūkio subjektų priežiūra
                    - Patikrinimų planai (grafikai)
                    - Patikrinimų klausimynai
                    - Teisės aktų sąrašas
                    - Konsultacijos, metodinė pagalba
                    - Sprendimų apskundimo tvarka
                    - Apklausos, anketos
                    - Veiklos vertinimo kriterijai
                    - Kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašai
                              - 2018 m.
                              - 2017 m.
                    - Aktuali kita teisinė informacija
                              - Seimo, Vyriausybės, ministerijų teisės aktai
                              - VAAT direktoriaus įsakymai
                              - AAA direktoriaus įsakymai
                              - Utenos RAAD direktoriaus įsakymai
                    - Deklaracija dėl 1-ųjų verslo metų
                    - Ūkio subjektų patikrinimų rezultatų ataskaitos
                              - 2018 m.
                              - 2017 m.
                              - 2016 m.
                              - 2015 m.
                              - 2014 m.
          - - Tarnybiniai lengvieiji automobiliai
          - - Kita informacija
- PASLAUGOS
          - INFORMACIJOS RINKMENOS
          - PRAŠYMAI
          - VIEŠOSIOS, ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
          - ELEKTRONINIAI VALDŽIOS VARTAI
- NUORODOS
- SKELBIMAI
          - Konkursai į valstybės tarnybą
          - Atrankos į pakaitinių valstybės tarnautojų pareigas
          - Darbo skelbimai
          - Artimiausi įvykiai
          - Aukcionai
- "Karštoji linija"
- KORUPCIJOS PREVENCIJA
          - - Korupcijos prevencijos priemonės
          - - Korupcijos rizikos analizė
          - - Teisės aktų antikorupcinis vertinimas
          - - Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį
          - - Atsakomybė už korupcinio pobūdžio veikas
          - - Antikorupcinis visuomenės švietimas ir informavimas
- VEIKLOS SRITYS
- ARCHYVAS
          - Taršos integruota prevencija ir kontrolė (TIPK)
                    - Bendra informacija
                    - Paraiškos leidimams gauti
                    - Leidimų projektai
                    - Išduoti leidimai
                    - Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ataskaitos
          - Poveikio aplinkai vertinimas
                    - Bendra informacija
                    - Priimtos atrankos išvados
                    - Parengtos PAV programos
                    - Gautos PAV ataskaitos
                    - Priimti sprendimai dėl planuojamos ūkinės veikos lestinumo
                    - Sprendimai dėl atrankos išvadų ir sprendimų dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių galiojimo pratęsimo
                    - Informacija apie PAV prodedūrų sustabdymą
          - Atliekos
                    - Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės
                    - Atliekų tvarkymas
          - Gyvoji gamta
                    - Žvejyba
                              - Verslinė
                              - Mėgėjų
                    - Medžioklė
          - Aplinkos oro kokybė
                    - Aplinkos oro kokybės gerinimo rekomendacijos gyventojams
                    - Aplinkos oro kokybė Lietuvoje
                    - Aplinkos oro kokybė Europoje
          - Miškai
                    - Miškų ūkio elektroninių paslaugų IS
          - Saugomos teritorijos
                    - Bendra informacija
                    - - Aukštaitijos NP ir Labanoro RP
                    - - Anykščių RP
                    - - Gražutės RP
                    - - Sartų RP
                    - - Sirvėtos RP
                    - - Asvejos RP
          - Statyba
          - Infografikas
          - Neetatiniai aplinkos apasugos inspektoriai
          - Dažniausiai užduodami klaisimai
                    - Atliekų tvarkymas
                    - Teritorijų planavimas, statybos
                    - Gamtos ištekliai
                    - Gyvoji gamta
                    - Indeksavimo koeficientai
                    - Siųsti klausimą
                    - Taršos integruota prevencija ir kontrolė
          - Verslą ir kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimas
          - Elektroninis parašas
          - Foto skyrelis
- Klausimai
          - Dažniausiai užduodami klaisimai
- Pranešk apie aplinkosauginius pažeidimus